CONTRACTENRECHT

Koop-, leverings-, (bedrijfsmatige)huur-, arbeids-, bemiddelings-, dienstverleningscontracten……enzovoorts

OPSTELLEN/NAKIJKEN VAN CONTRACTEN

Over de uitleg van contracten wordt veel geprocedeerd. Een tekst die weergeeft wat partijen bedoelen is cruciaal voor het voorkomen van geschillen. Daarnaast gelden vaak (dwingende) bepalingen waar beide partijen geen weet van hebben en wel van toepassing zijn op de overeenkomst. Ook is het belangrijk om bij het aangaan alvast na te denken over hoe een contract in de toekomst moet worden beëindigd of welke remedies men afspreekt als het contract anders wordt uitgevoerd dan verwacht. Het is dan ook van belang dat u zich goed laat adviseren als u een contract aangaat om hogere kosten in de toekomst te voorkomen.

Onze advocaten stellen contracten voor u op maar kijken ook contracten na of denken met u mee, bijvoorbeeld in het voortraject voordat een overeenkomst tot stand komt.

WIJZIGEN/BEËINDIGEN VAN CONTRACTEN

Het wijzigen en/of beëindigen van een contract gaat niet altijd zonder slag of stoot. Contracten worden beëindigd omdat men niet tevreden is of omdat men om een andere reden van de samenwerking af wil. Soms wil men wel verder met elkaar maar onder andere voorwaarden. Niet altijd is helder onder welke voorwaarden een contract kan worden gewijzigd of beëindigd. Of duidelijk is dát er kan worden gewijzigd of beëindigd, maar niet vast staat welke financiële consequenties dit voor (één) van partijen heeft.

Onze advocaten adviseren, onderhandelen en procederen over de wijziging en beëindiging van uw contract.

NAKOMING VAN CONTRACTEN

Ondanks een goed contract wil het aan de nakoming van het contract wel eens schorten. De ene keer omdat niet duidelijk is welke verplichtingen partijen op zich hebben genomen, de andere keer omdat één partij zich (onterecht) op opschorting beroept of bijvoorbeeld omdat één partij niet kán of wil nakomen.

De stappen die men onderneemt wanneer de andere partij niet nakomt zijn cruciaal voor het verdere verloop van uw zaak. Heeft u tijdig aan de bel getrokken? Voldoet uw ingebrekestelling aan de juiste eisen? Heeft u uw recht op nakoming niet prijs gegeven door over schadevergoeding te beginnen? Het is dan ook in uw belang om tijdig juridische hulp in te schakelen als uw contract niet wordt nagekomen.

Onze advocaten adviseren en procederen over de nakoming van contracten. Maak vrijblijvend een afspraak!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden……..hoewel de lettertjes vaak klein zijn, kunnen zij grote gevolgen hebben.

Hoe is de aansprakelijkheid van het bedrijf geregeld? Welke betalingstermijn wordt gehanteerd? Welk tarief geldt er als er niets is besproken? Hoe zit het met het uitbesteden aan derden? Welk (buitenlands) recht is van toepassing op de overeenkomst?

Niet alle algemene voorwaarden mogen, zeker als er consumenten in het spel zijn. Het is daarom belangrijk om algemene voorwaarden altijd juridisch te laten checken voordat deze van toepassing worden verklaard.

En hoe zorgt u dat de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard op de overeenkomst en niet vernietigd kunnen worden? Hoe zit het als de wederpartij ook algemene voorwaarden heeft en deze botsen met uw eigen algemene voorwaarden?

Wij stellen op maat gemaakte algemene voorwaarden voor u op en adviseren hoe u deze het beste kan gebruiken!